Fruktmolnet har från och med 1 juli 2023 överlåtit verksamheten till 

Mälardalens Frukt & Grönt i Västerås AB org.nr. 556439-6132.

Övergången kommer att ske i nära samarbete mellan företagen och berörd personal. 

Överenskommelser kommer att fullt ut tas över av Mälardalens Frukt & Grönt AB. 

Mälardalens Frukt & Grönt AB

Signalistgatan 3

721 31 Västerås

Telefon 021-17 77 77

Mejl info@malardalensfrukt.se

 

Jag vill tacka för 29 roliga och givande år samt många erfarenheter rikare,

jag går nu i pension och kommer att ta dagen som den kommer.

Med vänliga hälsningar 

Anne-Lie Erberth