Våra köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang

Leverans

Fruktmolnet ansvarar för levererans av beställda varor. Vi levererar inom Västerås tätort.
 
Beställda varor skall kunden erhålla den dag som i detta avtal stadgas. Kunden, å sin sida, ansvarar för att dennes lokaler/ytor är tillgängliga på ett sådant sätt att leverans kan ske helgfri vardag någon gång mellan kl 07.00 – 16.00, om inte annan/specifik tid/lösning avtalats. Om leverans ej kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider, tillkommer kostnad enligt aktuell transportprislista med hänsyn tagen till leveransens omfattning.
 
Fruktmolnet tillämpar ett retursystem för korgar, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Vid utebliven retur av tomkorg debiteras en kostnad om 90 kr.
 
Då ordinarie leveransdag infaller på en röd dag sker leverans istället närmast följande icke-röda dag.
 
Kvalitetsgaranti och reklamation
Fruktmolnet garanterar att den frukt och andra produkter som levereras fullgod kvalitet. Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Fruktmolnet att samma dag eller senast nästa leveransdag (helgfri) utan kostnad för Kunden leverera ny produkt av fullgod kvalitet. Mindre avvikelser kan förekomma i exakta produkter, t ex vid slut från leverantör eller säsong.
 
Leveransuppehåll
Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och får inte överstiga två månader. Behörig beställare måste skriftligen meddela Fruktmolnet senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll.
 
Priser
Samtliga priser för Fruktabonnemang är angivna fritt kundens godsmottagning och är exklusive moms. I abonnemanget ingår frukt, packning av korg, transport, utplacering samt lån av korg/emballage. Fruktmolnet äger rätten att genomföra prisjusteringar två gånger per år, samt ytterligare prisjustering om fruktpriserna utvecklar sig utanför normala trender.
 
Ändringar i abonnemang
Vi behöver 2 – 5 arbetsdagar (beroende på omfattning) för att administrera alla typer av ändringar i abonnemang. Begäran om ändring ska sändas skriftligt till Fruktmolnet mail.
 
Betalningsvillkor
Faktura i efterskott med 14 dagars kredittid. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %.


Våra köp- och leveransvillkor för gåvor året om

Vi levererar till företag och privatpersoner under vardagar på kontorstid. Leverans till företag sker till reception eller godsmottagning beroende på volym. Till privatpersoner levererar vi hem till dörren i Västerås med egen bil och skickar till ombud i övriga delar av landet. Telefon till mottagare är ett krav.
 
Vi levererar gåvorna under önskad vecka. Har du en lång mottagarlista gör du bäst i att skicka den till oss på info@fruktmolnet.se. Mottagaruppgifter, adress, postnummer, postadress och telefon dagtid måste vara korrekta.
 
Företag
Vi levererar till företag under vardagar på kontorstid. Leverans sker till reception eller godsmottagning beroende på volym. Telefon till mottagare är ett krav.
 
Privatpersoner
Till privatpersoner levererar vi hem till dörren i Västerås med egen bil och skickar till ombud i övriga delar av landet.
 
Mottagaren får ett sms och kan själv samma dag hämta ut sin gåva hos närmaste ombud. Tänk därför på att färskvaror kanske inte lämpar sig i detta sammanhang. Mobiltelefonnummer är ett krav. Samma priser som företagsadresser gäller.
 
Leveranser
Leveranskostnaden är 150 kr per leveransadress inom Västerås tätort.
Leveranskostnaden är 215 kr per leveransadress övriga Sverige (Paket 1-9kg)
Tillkommer det önskemål om tidspassning eller leveransdag tillkommer avgift.
Vid större offererade beställningar över 60 kg anpassas leveranskostnaden enligt överenskommelse.
Ort tillägg kan tillkomma om leveransen skall till svårtillgänglig ort ex ö eller landsbygd.
Vid större paket och paket över 9kg faktureras leveransavgifter enligt DHLs pristariff utifrån antal kg och mått.
 
Emballage
Varorna packas omsorgsfullt i emballage. Emballage ingår i priset, tänk dock på att emballagets vikt tillkommer vid frakt.

Leveransvillkor
Vi erbjuder leverans under önskad vecka. Observera att det endast ingår ett leveransförsök till mottagaren. Är mottagaren inte anträffbar vid leveransförsöket eller andra omständigheter som Fruktmolnet ej råder över leder till att leveransen ej kan utföras aviseras beställaren för vidare åtgärder. Vid ny utkörning tillkommer en ny fraktkostnad. Beroende på produkten kan det tillkomma en ny kostnad för denna. Vid retur tillkommer en returkostnad. Om produkten inte kan återanvändas kommer denna debiteras.
 
Om mottagarens leveransadress är en postbox och/eller har ett boxpostnummer tillkommer en avgift på 100 kr för adresservice. Vi tar då reda på de korrekta adressuppgifterna och ser till att leveransen kan utföras till mottagaren. Behöver du en leveransgaranti för en specifik dag eller tidpunkt offereras detta separat. Vid felaktiga uppgifter faktureras ert företag gåvans returkostnad till vårt lager.

Leveranstid 1-2 vardagar beroende på postort. Leveranstiden till och från orter i landsbygd kan vara längre än till tätorter. Det gäller även vid större helger, som jul och påsk. Vi rekommenderar därför att Ni har god framförhållning med er beställning ju närmare jul och påsk vi kommer. Ingen leverans sker på helger eller röda dagar.
 
Norden och övriga Europa
Vi hjälper gärna till med sändningar utanför Sverige, dessa offereras dock separat. Vid sändningar utanför EU tillkommer kostnader för tullklarering.
 
Priser och betalningsvillkor
Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura, och betalningsvillkor är 14 dagar netto, gäller samtliga kreditgodkända gåvokunder. Fruktmolnet förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning. Din beställning är bindande, vid eventuell avbeställning debiteras 50 % av ordervärdet.
 
Reklamationer och avvikelser
För reklamation av levererade produkter måste anmälan göras skriftligt senast 7 dagar efter mottagandet. Vid synlig emballage eller transportskada skall detta rapporteras direkt till chaufför eller ombud vid leveransen. Ta sedan så fort som möjligt kontakt med Fruktmolnet med kollinummer och eventuellt ärendenummer hos transportören. Du kan enbart reklamera leveranstiden om du köpt leveransgaranti (se leveransvillkor). Vi kan aldrig kreditera mer än transportkostnaden vid förseningar.
 
Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryck- och skrivfel samt mindre avvikelser av den levererade produkten i förhållande till produktbilden. Varor kan komma att utgå ur sortimentet.


Våra köp- och leveransvillkor för Påsk & Julgåvor

Vi levererar påsk & julgåvorna under önskad vecka. Har du en lång mottagarlista gör du bäst i att skicka den till oss på info@fruktmolnet.se. Mottagaruppgifter, adress, postnummer, postadress och telefon dagtid måste vara korrekta.
 
Företag
Vi levererar till företag under vardagar på kontorstid. Leverans sker till reception eller godsmottagning beroende på volym. Telefon till mottagare är ett krav.
 
Privatpersoner
Till privatpersoner levererar vi hem till dörren i Västerås med egen bil och skickar till ombud i övriga delar av landet.
 
Mottagaren får ett sms och kan själv samma dag hämta ut sin gåva hos närmaste ombud. Tänk därför på att färskvaror kanske inte lämpar sig i detta sammanhang. Mobiltelefonnummer är ett krav. Samma priser som företagsadresser gäller.
 
Leveranser
Leveranskostnaden är 150 kr per leveransadress inom Västerås tätort.
Leveranskostnaden är 215 kr per leveransadress övriga Sverige (Paket 1-9kg)
Tillkommer det önskemål om tidspassning eller leveransdag tillkommer avgift.
Vid större offererade beställningar över 60 kg anpassas leveranskostnaden enligt överenskommelse.
Ort tillägg kan tillkomma om leveransen skall till svårtillgänglig ort ex ö eller landsbygd.
Vid större paket och paket över 9kg faktureras leveransavgifter enligt DHLs pristariff utifrån antal kg och mått.
 
Emballage
Varorna packas omsorgsfullt i emballage. Emballage ingår i priset, tänk dock på att emballagets vikt tillkommer vid frakt.
 
Leveransvillkor
Vi erbjuder leverans under önskad vecka. Observera att det endast ingår ett leveransförsök till mottagaren. Är mottagaren inte anträffbar vid leveransförsöket eller andra omständigheter som Fruktmolnet ej råder över leder till att leveransen ej kan utföras aviseras beställaren för vidare åtgärder. Vid ny utkörning tillkommer en ny fraktkostnad. Beroende på produkten kan det tillkomma en ny kostnad för denna. Vid retur tillkommer en returkostnad. Om produkten inte kan återanvändas kommer denna debiteras.
 
Om mottagarens leveransadress är en postbox och/eller har ett boxpostnummer tillkommer en avgift på 100 kr för adresservice. Vi tar då reda på de korrekta adressuppgifterna och ser till att leveransen kan utföras till mottagaren. Behöver du en leveransgaranti för en specifik dag eller tidpunkt offereras detta separat. Vid felaktiga uppgifter faktureras ert företag gåvans returkostnad till vårt lager.
 
Norden och övriga Europa
Vi hjälper gärna till med sändningar utanför Sverige, dessa offereras dock separat. Vid sändningar utanför EU tillkommer kostnader för tullklarering.
 
Priser och betalningsvillkor
Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura, och betalningsvillkor är 14 dagar netto, gäller samtliga kreditgodkända gåvokunder. Fruktmolnet förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning. Din beställning är bindande, vid eventuell avbeställning debiteras 50 % av ordervärdet.
 
Reklamationer och avvikelser
För reklamation av levererade produkter måste anmälan göras skriftligt senast 7 dagar efter mottagandet. Vid synlig emballage eller transportskada skall detta rapporteras direkt till chaufför eller ombud vid leveransen. Ta sedan så fort som möjligt kontakt med Fruktmolnet med kollinummer och eventuellt ärendenummer hos transportören. Du kan enbart reklamera leveranstiden om du köpt leveransgaranti (se leveransvillkor). Vi kan aldrig kreditera mer än transportkostnaden vid förseningar.
 
Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryck- och skrivfel samt mindre avvikelser av den levererade produkten i förhållande till produktbilden. Varor kan komma att utgå ur sortimentet.